Praktijk open

Ja, de praktijk is open. 
23-12-2020

VWS:
“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen.
Zoals ik u inmiddels ook al telefonisch heb medegedeeld, is de definitie van een contactberoep inderdaad: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’.
Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijv. een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats, maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.

Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de oproep dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.
”Voor de collega’s die een contactberoep ( red. osteopathie, acupunctuur e.d.) uitoefenen, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd. Voor alle duidelijkheid: onze zorg valt niet onder de zorgverzekeringswet.

Onder deze wet valt uitsluitend zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Ook vallen wij niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We hebben nu een duidelijke en door de afdeling beleidszaken van het Ministerie VWS gevalideerde uitspraak ontvangen, waardoor wij nu het advies durven en kunnen aanpassen!”
Nu kunnen alle MBOG leden aan het werk blijven!
Maak dus snel je afspraak bij de groene ‘Maak afspraak’ knop!